Czas

Czas

Time
Będzie pan(i) miał(a) (jutro) czas?
Will you be free (tomorrow)?
wɪl juː biː friː (təˈmɒrəʊ)?
Kiedy się spotkamy?
When shall we meet?
wεn ʃæl wiː miːt?
O której (godzinie) pan(i) tam będzie?
What time will you be there?
wɒt taɪm wɪl juː biː ðεə?
Będę tam za parę minut.
I'll be there in a few minutes.
aɪl biː ðεə ɪn ə fjuː ˈmɪnɪts
Kiedy pan(i) wraca?
When will you be back?
wεn wɪl juː biː bæk?
Zaraz wracam.
I'll be right back.
aɪl biː raɪt bæk
Wyjeżdżam za dwie godziny.
I'm leaving in two hours.
aɪm liːvɪŋ ɪn tuː aʊəz
Wyszedł pół godziny temu.
He left half an hour ago.
hɪ lεft hɑːf ən aʊə əˈgəʊ
Jest dosyć późno.
It is rather late.
ɪt ɪz ˈrɑːðə leɪt
Jest jeszcze wcześnie.
It's still early.
ɪts stɪl ˈɜːlɪ
Muszę skończyć to do piątku.
I must finish it by Friday.
aɪ mʌst ˈfɪnɪʃ ɪt baɪ ˈfraɪdeɪ
Płatność należy uregulować w ciągu dwóch tygodni od...
It must be paid within two weeks of...
ɪt mʌst biː peɪd wɪˈðɪn tuː wiːks əv
Zdążymy?
Will we make it in time?
wɪl wiː meɪk ɪt ɪn taɪm?
Nie zdążę na czas.
I won't make it in time.
aɪ wəʊnt meɪk ɪt ɪn taɪm
Możemy to odłożyć?
Can we postpone it?
kən wiː pəʊstˈpəʊn ɪt?
Może pan(i) przyjść kiedy indziej?
Can you come some other time?
kən juː kʌm sʌm ˈʌðə taɪm?
Przyjeżdżam jutro rano.
I will arrive tomorrow morning.
aɪ wɪl əˈraɪv təˈmɒrəʊ ˈmɔːnɪŋ
Pojutrze nie będę mieć czasu.
I won't have time the day after tomorrow.
aɪ wəʊnt hæv taɪm ðə deɪ ˈɑːftə təˈmɒrəʊ
Pociąg odjeżdża jutro rano.
The train departs tomorrow morning.
ðə treɪn dɪˈpɑːts təˈmɒrəʊ ˈmɔːnɪŋ
Ile mamy czasu?
How much time do we have?
haʊ mʌtʃ taɪm dʊ wiː hæv?
Nie mamy dużo czasu.
We don't have much time.
wiː dəʊnt hæv mʌtʃ taɪm
Musimy się pośpieszyć.
We must hurry.
wiː mʌst ˈhʌrɪ
Śpieszę się.
I'm in a hurry.
aɪm ɪn ə ˈhʌrɪ
Jak długo to potrwa?
How long will it take?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
Najwyższy czas już iść.
It is high time to go.
ɪt ɪz haɪ taɪm tə gəʊ
Nie ma pośpiechu.
There is no hurry.
ðεə ɪz nəʊ ˈhʌrɪ
Mamy wystarczająco dużo czasu.
We have enough time.
wiː hæv ɪˈnʌf taɪm
Ile masz lat?
How old are you?
haʊ əʊld ɑː juː?