Zaproszenie

Zaproszenie

Invitation
Zaproś ją gdzieś!
Ask her out!
ɑːsk hə aʊt!
Masz czas jutro przed południem/wieczorem?
Are you free tomorrow morning/evening?
ɑː juː friː təˈmɒrəʊ ˈmɔːnɪŋ/ˈiːvnɪŋ?
Nie mam na jutro żadnych planów.
I've got no plans for tomorrow.
aɪv gɒt nəʊ plænz fə təˈmɒrəʊ
Wpadniesz do mnie na chwilę?
Would you like to come around?
wʊd juː laɪk tə kʌm əˈraʊnd?
Przyjdźcie do nas dzisiaj/jutro na kolację!
Come to our place for dinner tonight/tomorrow!
kʌm tə aʊə pleɪs fə ˈdɪnə təˈnaɪt/təˈmɒrəʊ!
Możemy spotkać się jutro o piątej po południu?
Can we meet tomorrow at 5 p.m.?
kən wiː miːt təˈmɒrəʊ æt faɪvˌpiːˈεm?
Czy mogę zaprosić pana/panią na obiad/kolację?
Can I take you out for lunch/dinner?
kən aɪ teɪk juː aʊt fə lʌntʃ/ˈdɪnə?
Czy pasuje panu/pani jutro o trzeciej?
Would three p.m. tomorrow be okay for you?
wʊd θriːˌpiːˈεm təˈmɒrəʊ biːˌəʊˈkeɪ fə juː?
Będę czekać na pana/panią koło szóstej.
I'll expect you (at) around six.
aɪl ɪkˈspεkt juː (æt) əˈraʊnd sɪks
Wpadnę do ciebie koło wpół do ósmej.
I'll come by/drop by (at) around 7:30.
aɪl kʌm baɪ/drɒp baɪ (æt) əˈraʊnd ˈsεvn ˈθɜːtɪ
Będę u was o dziesiątej.
I'll be at your place at ten.
aɪl biː æt jɔː pleɪs æt tεn
Zadzwonię do ciebie później.
I'll call you again/later.
aɪl kɔːl juː əˈgεn/ˈleɪtə
Najpóźniej jutro dam wam znać.
I'll let you know tomorrow at the latest.
aɪl lεt juː nəʊ təˈmɒrəʊ æt ðə ˈleɪtɪst
Przyjął nasze zaproszenie.
He accepted our invitation.
hɪ əkˈsεptɪd aʊəˌɪnvɪˈteɪʃən
Dzięki za zaproszenie.
Thanks for the invitation.
θæŋks fə ðiːˌɪnvɪˈteɪʃən
Chętnie przyjdę.
I'll be glad to come.
aɪl biː glæd tə kʌm
Niestety, nie możemy przyjść.
Unfortunately, we won't be able to come.
ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪˌ wiː wəʊnt biː ˈeɪbl tə kʌm
Coś mi wypadło.
Something has come up.
ˈsʌmθɪŋ hæz kʌm ʌp
Przełóżmy to na kiedy indziej.
I'll take a rain check on that.
aɪl teɪk ə reɪn tʃεk ɒn ðæt
Może innym razem.
Well, perhaps another time.
wεlˌ pəˈhæps əˈnʌðə taɪm