Zakupy i płacenie

Zakupy i płacenie

Purchasing and paying

W sklepie

In the shop
Chciałbym zrobić zakupy.
I'd like to do some shopping.
aɪd laɪk tə dʊ sʌm ˈʃɒpɪŋ
Muszę kupić nowe...
I need to buy a new...
aɪ niːd tə baɪ ə njuː
Gdzie mogę kupić...?
Where can I buy...?
wεə kən aɪ baɪ?
Gdzie jest najbliższy hipermarket?
Where is the nearest hypermarket?
wεə ɪz ðə nɪərɪst ˈhaɪpəˌmɑːkɪt?
Czy jest tu gdzieś w pobliżu dom handlowy?
Is there a department store near here?
ɪz ðεə ə dɪˈpɑːtmənt stɔː nɪə hɪə?
Czy mają państwo...?
Do you have...?
dʊ juː hæv?
Gdzie znajdę...?
Where can I find...?
wεə kən aɪ faɪnd?
Szukam...
I'm looking for...
aɪm lʊkɪŋ fə
Czy są jakieś przeceny?
Do you have any discounts?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈdɪskaʊnts?
Czy to też jest po obniżonej cenie?
Is this one reduced too?
ɪz ðɪs wʌn rɪˈdjuːst tuː?
Czy może mi pan(i) pokazać, jak to działa.
Can you show me how it works?
kən juː ʃəʊ miː haʊ ɪt wɜːks?
Czy mogę to zobaczyć?
Can I have a look?
kən aɪ hæv ə lʊk?
Jaka jest między nimi różnica?
What is the difference between these two?
wɒt ɪz ðə ˈdɪfərəns bɪˈtwiːn ðiːz tuː?
Który pan(i) poleca?
Which one do you recommend?
wɪtʃ wʌn dʊ juːˌrεkəˈmεnd?
Wezmę to.
I'll take it.
aɪl teɪk ɪt
Czy w zestawie są baterie?
Does it come with batteries?
dʌz ɪt kʌm wɪθ ˈbætəriːz?
Czy może mi to pan(i) zapakować?
Can you wrap it up for me?
kən juː ræp ɪt ʌp fə miː?
Czy mogę prosić o reklamówkę?
Can I have a bag for it?
kən aɪ hæv ə bæg fɔː ɪt?
Cena się nie zgadza.
The price does not correspond.
ðə praɪs dʌz nɒtˌkɒrɪˈspɒnd
Towar był oznakowany jako przeceniony.
There was a discount label.
ðεə wɒz ə ˈdɪskaʊnt ˈleɪbl
Czy jest na to gwarancja?
Does it come with a guarantee/warranty?
dʌz ɪt kʌm wɪθ əˌgærənˈtiː/ˈwɒrəntɪ?
Czy gwarantują państwo zwrot pieniędzy?
Do you offer a money back guarantee?
dʊ juː ˈɒfə ə ˈmʌnɪ bækˌgærənˈtiː?
Ile wynosi okres gwarancji?
How long is the warranty period?
haʊ lɒŋ ɪz ðə ˈwɒrəntɪ ˈpɪərɪəd?
Czy gwarancja obejmuje również...?
Does the warranty cover... too?
dʌz ðə ˈwɒrəntɪ ˈkʌvə... tuː?
Jak/Gdzie mogę reklamować?
How/Where can I claim warranty?
haʊ/wεə kən aɪ kleɪm ˈwɒrəntɪ?

Reklamacja

Filing a complaint
Chciałbym złożyć reklamację na ten produkt.
I want to complain about this product.
aɪ wɒnt tə kəmˈpleɪn əˈbaʊt ðɪs ˈprɒdʌkt
Kupiłem to tutaj dwa dni temu.
I bought it here 2 days ago.
aɪ bɔːt ɪt hɪə tuː deɪz əˈgəʊ
To przestało działać.
It stopped working.
ɪt stɒpt ˈwɜːkɪŋ
Nic z tym nie zrobiłem.
I didn't do anything with it.
aɪ ˈdɪdnt dʊ ˈεnɪˌθɪŋ wɪθ ɪt
Tylko próbowałem to włączyć.
I just tried to turn it on.
aɪ dʒʌst traɪd tə tɜːn ɪt ɒn
Postępowałem zgodnie z instrukcją obsługi.
I followed the manual.
aɪ ˈfɒləʊd ðə ˈmænjʊəl
W pudełku nie było instrukcji obsługi.
There was no manual in the box.
ðεə wɒz nəʊ ˈmænjʊəl ɪn ðə bɒks
Wydaje się, że w pudełku czegoś brakuje.
Something seems to be missing in the box.
ˈsʌmθɪŋ siːms tə biː ˈmɪsɪŋ ɪn ðə bɒks
To jest zepsute. (o jedzeniu)
It is bad/spoiled.
ɪt ɪz bæd/spɔɪld
Szwy się prują.
It is coming apart at the seams.
ɪt ɪz ˈkʌmɪŋ əˈpɑːt æt ðə siːms
Miałem to na sobie tylko raz.
I only wore it once.
aɪ ˈəʊnlɪ wɔː ɪt wʌns
Tutaj jest paragon.
Here is the receipt.
hɪə ɪz ðə rɪˈsiːt
Ile czasu zajmie rozpatrzenie reklamacji?
How long will it take to handle my complaint?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk tə ˈhændl maɪ kəmˈpleɪnt?
Czy w takim razie może mi pan(i) dać znać e-mailem/SMS-em?
Can you let me know by e-mail/SMS then?
kən juː lεt miː nəʊ baɪ iːmeɪl/ˌεsεmˈεs ðεn?
Pańska/Moja reklamacja została uznana.
Your/My complaint was admitted.
jɔː/maɪ kəmˈpleɪnt wɒz ədˈmɪtɪd
Pańska reklamacja została odrzucona.
Your complaint was rejected.
jɔː kəmˈpleɪnt wɒz rɪˈdʒεktɪd
Dlaczego moja reklamacja została odrzucona?
Why was my complaint rejected?
waɪ wɒz maɪ kəmˈpleɪnt rɪˈdʒεktɪd?
Mogą mi to państwo wymienić?
Can you change it for me?
kən juː tʃeɪndʒ ɪt fə miː?
Żądam zwrotu pieniędzy.
I require a refund.
aɪ rɪˈkwaɪə ə ˈriːˌfʌnd
Chciałbym porozmawiać z kierownikiem.
Call me the supervisor.
kɔːl miː ðə ˈsuːpəˌvaɪzə