Dni i tygodnie

Dni i tygodnie

Days and weeks
dziś
today
təˈdeɪ
jutro
tomorrow
təˈmɒrəʊ
pojutrze
the day after tomorrow
ðə deɪ ˈɑːftə təˈmɒrəʊ
popojutrze
in three days
ɪn θriː deɪz
wczoraj
yesterday
ˈjεstəˌdeɪ
przedwczoraj
the day before yesterday
ðə deɪ bɪˈfɔː ˈjεstəˌdeɪ
codziennie, każdego dnia
daily, every day
ˈdeɪlɪˌ ˈεvrɪ deɪ
raz na dzień/tydzień
once a day/week
wʌns ə deɪ/wiːk
za trzy dni/tygodnie
in three days/weeks
ɪn θriː deɪz/wiːks
zeszły/przyszły tydzień
last/next week
lɑːst/nεkst wiːk
w tygodniu
during the week
ˈdjʊərɪŋ ðə wiːk
w weekendy
on weekends
ɒnˌwiːkˈεndz
dzień roboczy
working day, (AmE) workday
ˈwɜːkɪŋ deɪˌ ˈwɜːkˌdeɪ
dzień powszedni
weekday
ˈwiːkˌdeɪ
święto
holiday
ˈhɒlɪˌdeɪ

Dni tygodnia

Days of the week
poniedziałek
Monday
ˈmʌndeɪ
wtorek
Tuesday
ˈtjuːzdeɪ
środa
Wednesday
ˈwεnzdeɪ
czwartek
Thursday
ˈθɜːzdeɪ
piątek
Friday
ˈfraɪdeɪ
sobota
Saturday
ˈsætədeɪ
niedziela
Sunday
ˈsʌndeɪ
w środę/czwartek
on Wednesday/Thursday
ɒn ˈwεnzdeɪ/ˈθɜːzdeɪ

Pory dnia

Parts of the day
rano, poranek
morning
ˈmɔːnɪŋ
przedpołudnie
morning
ˈmɔːnɪŋ
południe
noon
nuːn
popołudnie
afternoon
ˌɑːftəˈnuːn
wieczór
evening
ˈiːvnɪŋ
noc
night
naɪt
północ
midnight
ˈmɪdˌnaɪt
rano (w godzinach rannych)
in the morning
ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ
w południe
at noon
æt nuːn
po południu
in the afternoon
ɪn ðiːˌɑːftəˈnuːn
wieczorem
in the evening
ɪn ðiː ˈiːvnɪŋ
dziś wieczorem
tonight
təˈnaɪt
wczoraj wieczorem
last night
lɑːst naɪt
w nocy
at night
æt naɪt
wcześnie rano
early in the morning
ˈɜːlɪ ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ
o/po północy
at/after midnight
æt/ˈɑːftə ˈmɪdˌnaɪt
w ciągu dnia
during the day
ˈdjʊərɪŋ ðə deɪ