Zakwaterowanie

Zakwaterowanie

Accommodation
Szukam zakwaterowania.
I'm looking for accommodation.
aɪm lʊkɪŋ fɔː əˌkɒməˈdeɪʃən
Czy może mi pan(i) polecić jakiś tani/dobry hotel?
Can you recommend me a cheap/good hotel?
kən juːˌrεkəˈmεnd miː ə tʃiːp/gʊd həʊˈtεl?
Potrzebuję noclegu w pobliżu dworca.
I need accommodation near the railway/(AmE) railroad station.
aɪ niːd əˌkɒməˈdeɪʃən nɪə ðə ˈreɪlˌweɪ/ˈreɪlˌrəʊd ˈsteɪʃən
Gdzie najbliżej znajdę nocleg?
Where is the nearest accommodation facility?
wεə ɪz ðə nɪərɪst əˌkɒməˈdeɪʃən fəˈsɪlɪtɪ?
hotel
hotel
həʊˈtεl
motel
motel
məʊˈtεl
schronisko
hostel
ˈhɒstl
pensjonat
boarding house, guesthouse
ˈbɔːdɪŋ haʊsˌ ˈgεstˌhaʊs
zajazd
inn
ɪn
apartament
suite
swiːt
pokoje do wynajęcia
rooms to rent
ruːmz tə rεnt
nocleg ze śniadaniem, B&B
bed and breakfast, B&B
bεd ænd ˈbrεkfəstˌˌbiːændˈbiː
zakwaterowanie z niepełnym wyżywieniem
half board
hɑːf bɔːd
zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem
full board, (AmE) American plan
fʊl bɔːdˌ əˈmεrɪkən plæn
recepcja
reception (desk)
rɪˈsεpʃən (dεsk)
pokój
room
ruːm
pokój jednoosobowy
single room
ˈsɪŋgl ruːm
pokój dwuosobowy
double room
ˈdʌbl ruːm
pokój z prysznicem
room with a shower
ruːm wɪθ ə ˈʃaʊə
pokój z dostawką
room with an extra bed
ruːm wɪθ ən ˈεkstrə bεd
łazienka (z toaletą)
bathroom (with WC)
ˈbɑːθˌruːm (wɪθˌdʌbljuːˈsiː)
z widokiem na morze
with a sea view
wɪθ ə siː vjuː
cennik
price list
praɪs lɪst
opłata za anulowanie rezerwacji
cancellation fee
ˌkænsɪˈleɪʃən fiː
budzenie telefoniczne
wake-up call
weɪkʌp kɔːl
pralnia chemiczna
dry cleaner's
draɪ ˈkliːnəz
kantor
bureau de change, exchange office
ˈbjʊərəʊ də ˈʃɒnʒˌ ɪksˈtʃeɪndʒ ˈɒfɪs
kasa pancerna, sejf
strongbox, safe (box)
ˈstrɒŋˌbɒksˌ seɪf (bɒks)
przybory toaletowe
toiletries
ˈtɔɪlɪtrɪz
suszarka do włosów
hair drier
hεə ˈdraɪə
stół do przewijania niemowląt
changing table
tʃeɪndʒɪŋ ˈteɪbl
akceptujemy zwierzęta (za dodatkową opłatą)
pets allowed (for extra charge)
pεts əˈlaʊd (fə ˈεkstrə tʃɑːdʒ)
zameldować się w hotelu
check in at the hotel
tʃεk ɪn æt ðə həʊˈtεl
wymeldować się z hotelu
check out at/from the hotel
tʃεk aʊt æt/frɒm ðə həʊˈtεl