Narciarstwo

Narciarstwo

Skiing
Chcielibyśmy pojeździć na nartach.
We'd like to go skiing.
wiːd laɪk tə gəʊ skiːɪŋ
Czy jest tu wypożyczalnia nart?
Is there a ski rental here?
ɪz ðεə ə skiː ˈrεntl hɪə?
Chciałbym wypożyczyć dwie pary nart.
I'd like to rent two pairs of skis.
aɪd laɪk tə rεnt tuː pεəz əv skiːs
Potrzebuję dłuższych/krótszych nart.
I need some longer/shorter ones.
aɪ niːd sʌm lɒŋgə/ʃɔːtə wʌnz
Narty dla początkujących/zaawansowanych.
Something for beginners/advanced skiers.
ˈsʌmθɪŋ fə bɪˈgɪnəz/ədˈvɑːnst ˈskiːəz
Czy mają państwo również narty dla dzieci?
Do you also have baby skis?
dʊ juː ˈɔːlsəʊ hæv ˈbeɪbɪ skiːs?
Te mają porysowane spody.
These have scratched bases.
ðiːz hæv skrætʃt ˈbeɪsɪz
Te buty narciarskie są na mnie za małe/duże.
The ski boots are too tight/big for me.
ðə skiː buːts ɑː tuː taɪt/bɪg fə miː
Czy trzeba mieć również kask?
Do we have to wear (ski) helmets too?
dʊ wiː hæv tə wεə (skiː) ˈhεlmɪts tuː?
Do kiedy należy oddać narty?
By when should we return the skis?
baɪ wεn ʃʊd wiː rɪˈtɜːn ðə skiːs?
Szukam serwisu narciarskiego.
I'm looking for a ski service.
aɪm lʊkɪŋ fɔː ə skiː ˈsɜːvɪs
Moje wiązania nie są dobrze wyregulowane.
I guess my ski binding is not adjusted properly.
aɪ gεs maɪ skiː ˈbaɪndɪŋ ɪz nɒt əˈdʒʌstɪd ˈprɒpəlɪ
Czy mógłby pan mi je wyregulować?
Could you adjust it for me?
kʊd juː əˈdʒʌst ɪt fə miː?
Potrzebuję naostrzyć krawędzie.
I need to sharpen my ski edges.
aɪ niːd tə ˈʃɑːpn maɪ skiː εdʒɪz
Czy mógłby pan/mogłaby pani pożyczyć mi wosku?
Could you lend me some wax?
kʊd juː lεnd miː sʌm wæks?
Czy są tu też trasy dla początkujących?
Are there also ski runs for beginners here?
ɑː ðεə ˈɔːlsəʊ skiː rʌnz fə bɪˈgɪnəz hɪə?
Którą trasę poleca pan zaawansowanym narciarzom?
Which piste do you recommend for advanced skiers?
wɪtʃ piːst dʊ juːˌrεkəˈmεnd fɔː ədˈvɑːnst ˈskiːəz?
Która trasa zjazdowa jest najdłuższa?
Which piste is the longest?
wɪtʃ piːst ɪz ðə lɒŋgɪst?
Czy jest tam dosyć śniegu?
Is there enough snow?
ɪz ðεə ɪˈnʌf snəʊ?
Ile kosztuje dzienny/tygodniowy karnet na wyciąg?
How much is a one-day/seven-day ski pass?
haʊ mʌtʃ ɪz ə wʌndeɪ/ˈsεvndeɪ skiː pɑːs?
Czy karnet jest ważny na wszystkich trasach zjazdowych?
Is the ski pass valid for all of these pistes?
ɪz ðə skiː pɑːs ˈvælɪd fə ɔːl əv ðiːz piːstɪs?
Gdzie jest najbliższy wyciąg narciarski?
Where is the next nearest ski lift?
wεə ɪz ðə nεkst nɪərɪst skiː lɪft?
Jak dostać się na wyciąg (narciarski)?
How can we get to the ski lift?
haʊ kən wiː gεt tə ðə skiː lɪft?
Ile kosztuje jeden zjazd?
How much is one ride?
haʊ mʌtʃ ɪz wʌn raɪd?
Wyciąg nieczynny
Ski lift (is) out of order.
skiː lɪft (ɪz) aʊt əv ˈɔːdə
Uwaga, oblodzony śnieg.
Caution, the snow is icy.
ˈkɔːʃənˌ ðə snəʊ ɪz ˈaɪsɪ
Czy istnieje niebezpieczeństwo zejścia lawiny?
Is there avalanche danger here?
ɪz ðεə ˈævəˌlɑːntʃ ˈdeɪndʒə hɪə?
Mojego przyjaciela zasypała lawina!
My friend has been hit by an avalanche.
maɪ frεnd hæz bɪn hɪt baɪ ən ˈævəˌlɑːntʃ
Gdzie możemy zostawić narty?
Where can we leave our skis?
wεə kən wiː liːv aʊə skiːs?
Czy można tutaj wypożyczyć skuter śnieżny?
Can we rent a snowmobile here?
kən wiː rεnt ə ˈsnəʊməˌbiːl hɪə?
narciarstwo zjazdowe
downhill skiing
ˈdaʊnˈhɪl skiːɪŋ
narciarstwo biegowe
cross-country skiing
ˈkrɒsˌkʌntrɪ skiːɪŋ
skoki narciarskie
ski jumping
skiː dʒʌmpɪŋ
narciarstwo akrobatyczne
acrobatic skiing
ˌækrəˈbætɪk skiːɪŋ
jazda po muldach
mogul skiing
ˈməʊgl skiːɪŋ
narty
skis
skiːs
biegówki
cross-country skis
ˈkrɒsˌkʌntrɪ skiːs
narty zjazdowe
downhill skis
ˈdaʊnˈhɪl skiːs
snowboard
snowboard
ˈsnəʊˌbɔːd
buty narciarskie
ski boots
skiː buːts
wiązanie
binding
ˈbaɪndɪŋ
spodnie narciarskie
ski-pants
skiːpænts
wyciąg krzesełkowy
chairlift
ˈtʃεəˌlɪft
kolej kabinowa/gondolowa
cable car
ˈkeɪbl kɑː
wyciąg narciarski
ski lift
skiː lɪft
wyciąg orczykowy
T-bar lift
tiːbɑː lɪft
wosk narciarski
ski wax
skiː wæks
ciężki śnieg
heavy snow
ˈhεvɪ snəʊ
puszysty śnieg
powder snow
ˈpaʊdə snəʊ
zmrożony śnieg
icy snow, snow-ice
ˈaɪsɪ snəʊˌ snəʊaɪs
sztuczny śnieg
artificial snow
ˌɑːtɪˈfɪʃəl snəʊ
armatka śniegowa
snow gun
snəʊ gʌn
sztuczne naśnieżanie
snowmaking
ˈsnəʊˌmeɪkɪŋ
trasa zjazdowa
(ski) piste
(skiː) piːst
karnet na wyciąg
ski pass
skiː pɑːs
karnet dzienny
one-day pass
wʌndeɪ pɑːs
karnet tygodniowy
week pass
wiːk pɑːs
Mountain Rescue
Górskie Pogotowie Ratunkowe
No skiing
Zakaz zjeżdżania na nartach
Avalanche danger
Niebezpieczeństwo zejścia lawiny
Piste closed
Trasa zjazdowa zamknięta
No skiing off piste., Keep to the piste.
Zakaz zjeżdżania z trasy