Dania główne

Dania główne

Main dishes

Dania mięsne

Meat dishes
mięso
meat
miːt
czerwone/białe mięso
red/white meat
rεd/waɪt miːt
wieprzowina
pork
pɔːk
wołowina
beef
biːf
cielęcina
veal
viːl
baranina
mutton
ˈmʌtn
jagnięcina
lamb (meat)
læm (miːt)
królik
rabbit
ˈræbɪt
pieczeń
roast (meat)
rəʊst (miːt)
sznycel po wiedeńsku
(Wiener) schnitzel
(ˈwiːnə) ˈʃnɪtsəl
kotlet (bez panierki)
cutlet
ˈkʌtlɪt
befsztyk
beefsteak
ˈbiːfˌsteɪk
dobrze wypieczony
well done
wεl dʌn
średnio wypieczony
medium
ˈmiːdɪəm
krwisty
rare, underdone
rεəˌˌʌndəˈdʌn
pieczeń wołowa
roast beef
rəʊst biːf
żeberko
rib
rɪb
stek z kością
T-bone steak
tiːbəʊn steɪk
mięso wędzone
smoked meat
sməʊkt miːt
drób
poultry, fowl
ˈpəʊltrɪˌ faʊl
kurczak pieczony
roast chicken
rəʊst ˈtʃɪkɪn
indyk
turkey
ˈtɜːkɪ
gęś
goose
guːs
kaczka
duck
dʌk
dziczyzna
game
geɪm
sarnina
venison
ˈvεnɪsn
mięso z bażanta
pheasant
ˈfεznt
dzik
wild boar
waɪld bɔː
zimny półmisek
cold cuts
kəʊld kʌts
udziec
haunch
hɔːntʃ
szynka
ham
hæm
kiełbasa
sausage
ˈsɒsɪdʒ
sucha kiełbasa
salami
səˈlɑːmɪ
kiełbasa bolońska, mortadela
Bologna sausage, polony
bəˈləʊnjə ˈsɒsɪdʒˌ pəˈləʊnɪ
parówka, serdelek
sausage
ˈsɒsɪdʒ
parówka
frankfurter, wiener
ˈfræŋkˌfɜːtəˌ ˈwiːnə
galareta
jelly, aspic
ˈdʒεlɪˌ ˈæspɪk
kaszanka
black pudding, (AmE) blood sausage
blæk ˈpʊdɪŋˌ blʌd ˈsɒsɪdʒ
kotlety mielone
burgers, patties
ˈbɜːgəzˌ ˈpætɪz
wątróbka
liver
ˈlɪvə
gulasz
goulash
ˈguːlæʃ
polędwica
tenderloin
ˈtεndəˌlɔɪn
potrawa jednogarnkowa
one-pot meal
wʌnpɒt miːl
owoce morza
seafood
ˈsiːˌfuːd
krewetki
prawn, (AmE) shrimps
prɔːnˌ ʃrɪmps
garnele
shrimps
ʃrɪmps
langusta
(spiny) lobster
(ˈspaɪnɪ) ˈlɒbstə
homar
lobster
ˈlɒbstə
ośmiornica
octopus
ˈɒktəpəs
ostrygi
oysters
ˈɔɪstəz
kalmary
calamari, squid
ˈkɑːləˈmɑːrɪˌ skwɪd
ryba
fish
fɪʃ
pstrąg
trout
traʊt
szczupak
pike
paɪk
węgorz
eel
iːl
tuńczyk
tuna (fish)
ˈtjuːnə (fɪʃ)
łosoś
salmon
ˈsæmən
dorsz
cod(fish)
kɒd(fɪʃ)
makrela
mackerel
ˈmækrəl
sola
sole
səʊl
flądra
flounder, halibut
ˈflaʊndəˌ ˈhælɪbət
sardynki (w oleju)
sardines (in oil)
sɑːˈdiːnz (ɪn ɔɪl)
śledź
herring
ˈhεrɪŋ
ślimak
escargot
εskargo

Dania wegetariańskie

Vegetarian dishes
makarony
pasta
ˈpæstə
spaghetti
spaghetti
spəˈgεtɪ
sałatka makaronowa
pasta salad
ˈpæstə ˈsæləd
risotto
risotto
rɪˈzɒtəʊ
duszone warzywa
stewed vegetables
stjuːd ˈvεdʒtəblz
omlet
omelette
ˈɒmlɪt
jajecznica
scrambled eggs
ˈskræmbld εgz
gotowana kolba kukurydzy
corn on the cob
kɔːn ɒn ðə kɒb
szpinak
spinach
ˈspɪnɪdʒ
grzanka, tost
toast, roasted bread
təʊstˌ rəʊstɪd brεd
jajko sadzone
fried egg
fraɪd εg

Dodatki

Side dishes
ziemniaki
potatoes
pəˈteɪtəʊz
gotowane ziemniaki
boiled potatoes
bɔɪld pəˈteɪtəʊz
pieczone ziemniaki
baked potatoes
beɪkt pəˈteɪtəʊz
frytki
(BrE) chips, (AmE) (French) fries
tʃɪpsˌ (frεntʃ) fraɪz
kuleczki ziemniaczane
croquettes
krəʊˈkεts
ryż
rice
raɪs
ryż naturalny
brown rice
braʊn raɪs
sałatka ziemniaczana
potato salad
pəˈteɪtəʊ ˈsæləd
purée ziemniaczane
mashed potatoes
ˈmæʃt pəˈteɪtəʊz
makarony
pasta
ˈpæstə
kluski
noodles
ˈnuːdlz
chleb
bread
brεd
bułka
roll
rəʊl
bułka
(bread) roll
(brεd) rəʊl
knedel, pyza
dumpling
ˈdʌmplɪŋ
kapusta kiszona
sauerkraut
ˈsaʊəˌkraʊt
surówka z białej kapusty
coleslaw, cabbage salad
ˈkəʊlˌslɔːˌ ˈkæbɪdʒ ˈsæləd
sałata głowiasta
lettuce salad
ˈlεtɪs ˈsæləd
garnirunek, przybranie
garnish
ˈgɑːnɪʃ
keczup
ketchup
ˈkεtʃəp
musztarda
mustard
ˈmʌstəd
majonez
mayonnaise, (pot.) mayo
ˌmeɪəˈneɪzˌ ˈmeɪəʊ
sos tatarski
tartare sauce
tɑːˈtɑː sɔːs
sos sojowy
soy sauce
sɔɪ sɔːs
dressing, sos do sałatek
dressing
ˈdrεsɪŋ
przyprawa
condiment
ˈkɒndɪmənt
przyprawy (korzenne)
spices
spaɪsiz
kompot
compote
ˈkɒmpəʊt
pikle
pickles
ˈpɪklz

Sposób przygotowania

Food preparation
baked
pieczony
battered
w cieście
beaten
ubity
beer battered
w cieście piwnym
boned
bez kości
braised
duszony
breaded
panierowany
brined
w słonej zalewie
broiled
grillowany
browned
przyrumieniony
buttered
z masłem
charbroiled
z rusztu
cooked
gotowany
crispy
chrupiący
cubed
pokrojony w kostkę
deep-fried
smażony na głębokim oleju
dipped
maczany
flambé(e)
flambirowany
flavoured
aromatyzowany
fried
smażony
glazed
lukrowany
grated
starty
gratinéed
zapieczony
gutted
wypatroszony
hot
pikantny
marinated
marynowany
medium
średnio wysmażony
medium rare
słabo wysmażony
melted
roztopiony
pickled
kiszony
rare
krwisty
roasted
prażony
salted
słony
sauté(ed)
sauté
seasoned
doprawiony
sliced
krojony
smoked
wędzony
spiced
przyprawiony
sprinkled
posypany
steamed
gotowany na parze
stewed
duszony (w sosie własnym)
stuffed
nadziewany
sweetened
słodzony
toasted
opiekany
well-done
dobrze wysmażony/wypieczony