Kwatera prywatna

Kwatera prywatna

Private accommodation
Czy są tu kwatery prywatne?
Is there any private accommodation here?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈpraɪvɪt əˌkɒməˈdeɪʃən hɪə?
Czy możemy zatrzymać się tylko na jedną noc?
Can you put us up for just one night?
kən juː pʊt əs ʌp fə dʒʌst wʌn naɪt?
Ile kosztuje za noc pokój dwuosobowy?
How much is a room for two (people) per night?
haʊ mʌtʃ ɪz ə ruːm fə tuː (ˈpiːpl) pə naɪt?
Czy dostaniemy zniżkę jeżeli zatrzymamy się na dłużej?
Could we get a discount if we stay for more nights?
kʊd wiː gεt ə ˈdɪskaʊnt ɪf wiː steɪ fə mɔː naɪts?
Czy śniadanie jest wliczone w cenę?
Is breakfast included in the price?
ɪz ˈbrεkfəst ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Oczywiście, śniadanie jest wliczone w cenę.
Of course, breakfast is included (in the price).
əv kɔːsˌ ˈbrεkfəst ɪz ɪnˈkluːdɪd (ɪn ðə praɪs)
Płaci się z góry czy przy wymeldowaniu?
Do we pay now or on departure?
dʊ wiː peɪ naʊ ɔː ɒn dɪˈpɑːtʃə?
Czy kaucja jest zwrotna?
Is the deposit refundable?
ɪz ðə dɪˈpɒzɪt rɪˈfʌndəbl?
Chcielibyśmy wyjechać wcześnie rano.
We would like to leave early in the morning.
wiː wʊd laɪk tə liːv ˈɜːlɪ ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ
Od której (godziny) podaje się śniadanie?
(At) what time can you serve breakfast?
(æt) wɒt taɪm kən juː sɜːv ˈbrεkfəst?
Od szóstej rano.
Any time you wish after six a.m.
ˈεnɪ taɪm juː wɪʃ ˈɑːftə sɪksˌeɪˈεm
Czy możemy zamówić budzenie koło siódmej?
Can you wake us up at about seven?
kən juː weɪk əs ʌp æt əˈbaʊt ˈsεvn?
Gdzie możemy zaparkować samochód?
Where can we park our car?
wεə kən wiː pɑːk aʊə kɑː?
Można zaparkować na podwórzu.
You can park in the (back)yard.
juː kən pɑːk ɪn ðə (bæk)jɑːd
Czy mógłbym wstawić rower do piwnicy?
Can I store my bike in the basement?
kən aɪ stɔː maɪ baɪk ɪn ðə ˈbeɪsmənt?
Jakie jest wyposażenie pokoju?
What furnishings are there in the room?
wɒt ˈfɜːnɪʃɪŋz ɑː ðεə ɪn ðə ruːm?
Czy w pokoju jest prysznic?
Is there a shower in our room?
ɪz ðεə ə ˈʃaʊə ɪn aʊə ruːm?
W każdym pokoju jest łazienka i telewizor.
All rooms are en suite and with TV.
ɔːl ruːmz ɑː ɑ̃ sɥit ænd wɪθˌtiːˈviː
Mamy ze sobą psa/kota. Czy to nie sprawi problemu?
We have our dog/cat with us. Is that okay?
wiː hæv aʊə dɒg/kæt wɪθ əs ɪz ðætˌəʊˈkeɪ?
Czy pobierana jest dodatkowa opłata za zwierzęta?
Is there any extra charge for pets?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈεkstrə tʃɑːdʒ fə pεts?
Czy możemy korzystać z kuchni?
Can we use the kitchen?
kən wiː juːz ðə ˈkɪtʃɪn?
Kuchnia jest na parterze.
The kitchen is on the ground floor/(AmE) first floor.
ðə ˈkɪtʃɪn ɪz ɒn ðə graʊnd flɔː/fɜːst flɔː
Czy możemy włożyć jedzenie do lodówki?
Can we put our food in the fridge?
kən wiː pʊt aʊə fuːd ɪn ðə frɪdʒ?
Mają państwo również do dyspozycji kuchenkę i mikrofalówkę.
You also have the stove and microwave at your disposal.
juː ˈɔːlsəʊ hæv ðə stəʊv ænd ˈmaɪkrəʊˌweɪv æt jɔː dɪˈspəʊzl
Czy możemy tu zrobić pranie?
Can we do our laundry here?
kən wiː dʊ aʊə ˈlɔːndrɪ hɪə?
Czy jest tu gdzieś stojak do suszenia bielizny?
Is there a clothes horse here?
ɪz ðεə ə kləʊðz hɔːs hɪə?
Czy może nam pan(i) pokazać nasz pokój?
Can you show us to our room?
kən juː ʃəʊ əs tə aʊə ruːm?
Łazienka jest zamykana na klucz.
The bathroom is locked.
ðə ˈbɑːθˌruːm ɪz lɒkt
Czy możemy dostać klucz?
Can you give us the key?
kən juː gɪv əs ðə kiː?
Czy mogę tu zapalić?
Can I smoke here?
kən aɪ sməʊk hɪə?
Czy możemy usiąść na tarasie?
Could we sit on the terrace?
kʊd wiː sɪt ɒn ðə ˈtεrəs?
Czy możemy korzystać z tylnego wejścia?
Can we use the back door?
kən wiː juːz ðə bæk dɔː?
Czy możemy tu zostawić buty?
Can we leave our shoes here?
kən wiː liːv aʊə ʃuːz hɪə?
Czy mogę skorzystać z telefonu? Zapłacę.
Can I use your phone? I'll pay for it.
kən aɪ juːz jɔː fəʊn? aɪl peɪ fɔː ɪt
Czy moglibyśmy dostać czystą/świeżą pościel?
Could we have fresh bed linen?
kʊd wiː hæv frεʃ bεd ˈlɪnɪn?
Czy moglibyśmy dostać dodatkowe koce?
Do you happen to have a couple of extra blankets?
dʊ juː ˈhæpn tə hæv ə ˈkʌpl əv ˈεkstrə ˈblæŋkɪts?
O której godzinie zamykają państwo na noc?
What time do you lock up at night?
wɒt taɪm dʊ juː lɒk ʌp æt naɪt?
Nie mogę zamknąć/otworzyć pokoju.
I can't lock/unlock my room.
aɪ kɑːnt lɒk/ʌnˈlɒk maɪ ruːm
Nie mogę otworzyć okna.
I can't open the window.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn ðə ˈwɪndəʊ
Zdaje się, że ogrzewanie nie działa.
The heating seems to be out of order.
ðə ˈhiːtɪŋ siːms tə biː aʊt əv ˈɔːdə
Nie ma ciepłej wody.
There is no hot water.
ðεə ɪz nəʊ hɒt ˈwɔːtə
W naszym pokoju cieknie kran.
The tap is leaking in our room.
ðə tæp ɪz liːkɪŋ ɪn aʊə ruːm
Moje łóżko skrzypi.
My bed squeaks.
maɪ bεd skwiːks
Telewizor nie działa.
The TV isn't working.
ðəˌtiːˈviː ˈɪznt ˈwɜːkɪŋ
Zginęło nam parę rzeczy z pokoju.
Some of our stuff is missing from the room.
sʌm əv aʊə stʌf ɪz ˈmɪsɪŋ frɒm ðə ruːm
Zgubiłem klucz do pokoju.
I have lost my room key.
aɪ hæv lɒst maɪ ruːm kiː
Rozbiłem wazon/Zepsułem krzesło. Bardzo mi przykro.
I have broken a vase/chair. I'm sorry.
aɪ hæv ˈbrəʊkən ə vɑːz/tʃεə aɪm ˈsɒrɪ
Do której godziny powinniśmy opuścić pokój?
By what time should we vacate our room?
baɪ wɒt taɪm ʃʊd wiː vəˈkeɪt aʊə ruːm?
Czy przed wyjazdem musimy posprzątać pokój?
Do we have to clean the room before leaving?
dʊ wiː hæv tə kliːn ðə ruːm bɪˈfɔː liːvɪŋ?
Gdzie znajdę ścierkę i wiaderko?
Where can I find a rag and a bucket?
wεə kən aɪ faɪnd ə ræg ænd ə ˈbʌkɪt?
Czy gdzieś w okolicy można zrobić zakupy?
Can we do some shopping near here?
kən wiː dʊ sʌm ˈʃɒpɪŋ nɪə hɪə?
pensjonat
boarding house, guesthouse
ˈbɔːdɪŋ haʊsˌ ˈgεstˌhaʊs
nocleg ze śniadaniem, B&B
bed and breakfast, B&B
bεd ænd ˈbrεkfəstˌˌbiːændˈbiː
podłoga
floor
flɔː
podłoga drewniana
wood floor
wʊd flɔː
podłoga pływająca
floating floor
ˈfləʊtɪŋ flɔː
podłoga korkowa
cork flooring
kɔːk ˈflɔːrɪŋ
parkiet
parquet floor
ˈpɑːkeɪ flɔː
linoleum
linoleum
lɪˈnəʊlɪəm
posadzka z płytek
floor tiling
flɔː ˈtaɪlɪŋ
flizy, płytki
tiles
taɪlz
ściana
wall
wɔːl
tapeta
wallpaper
ˈwɔːlˌpeɪpə
sufit
ceiling
ˈsiːlɪŋ
drzwi
door
dɔː
drzwi harmonijkowe
folding door
fəʊldɪŋ dɔː
drzwi przesuwne
sliding door
ˈslaɪdɪŋ dɔː
drzwi wahadłowe
swing/(AmE) swinging door
swɪŋ/swɪŋɪŋ dɔː
próg
doorsill
ˈdɔːˌsɪl
okno
window
ˈwɪndəʊ
okno przesuwane pionowo
sash window
sæʃ ˈwɪndəʊ
okno francuskie
French window
frεntʃ ˈwɪndəʊ
parapet
(window)sill
(ˈwɪndəʊ)sɪl
gzyms
ledge
lεdʒ
futryna
doorframe
ˈdɔːˌfreɪm
zawias (drzwiowy)
(door) hinge
(dɔː) hɪndʒ
wizjer, judasz
peephole, spyhole
ˈpiːpˌhəʊlˌ ˈspaɪˌhəʊl
zamek
lock
lɒk
zamek zabezpieczający
security lock
sɪˈkjʊərɪtɪ lɒk
zamek cylindryczny
cylinder lock
ˈsɪlɪndə lɒk
kłódka
padlock
ˈpædˌlɒk
klucz
key
kiː
klamka
(door)handle
(dɔː)ˈhændl
gałka drzwiowa
(door)knob
(dɔː)nɒb