Wędkowanie

Wędkowanie

Fishing
Gdzie w okolicy mogę wędkować?
Where can I do some fishing around here?
wεə kən aɪ dʊ sʌm ˈfɪʃɪŋ əˈraʊnd hɪə?
Czy tutaj można łowić ryby (bez zezwolenia)?
Can I fish here (without a permit)?
kən aɪ fɪʃ hɪə (wɪˈðaʊt ə ˈpɜːmɪt)?
Czy potrzebne jest zezwolenie na łowienie ryb?
Do I need a permit to fish?
dʊ aɪ niːd ə ˈpɜːmɪt tə fɪʃ?
Czy mogę tu wykupić pozwolenie na wędkowanie?
Can I purchase a fishing permit/(AmE) license here?
kən aɪ ˈpɜːtʃɪs ə ˈfɪʃɪŋ ˈpɜːmɪt/ˈlaɪsəns hɪə?
Ile kosztuje tygodniowe pozwolenie na połów?
How much is a seven-day fishing permit?
haʊ mʌtʃ ɪz ə ˈsεvndeɪ ˈfɪʃɪŋ ˈpɜːmɪt?
Czy można tutaj wypożyczyć/kupić sprzęt wędkarski?
Can I rent/buy some fishing tackle here?
kən aɪ rεnt/baɪ sʌm ˈfɪʃɪŋ ˈtækl hɪə?
Chciałbym wybrać się na łowienie z łodzi.
I'd like to go boat fishing.
aɪd laɪk tə gəʊ bəʊt ˈfɪʃɪŋ
Czy mógłbym wypożyczyć łódkę na jeden dzień?
Could I rent a boat for a day?
kʊd aɪ rεnt ə bəʊt fɔː ə deɪ?
Na ile wędek mogę łowić jednocześnie?
How many fishing rods can I use at the same time?
haʊ ˈmεnɪ ˈfɪʃɪŋ rɒdz kən aɪ juːz æt ðə seɪm taɪm?
Czy sezon na pstrąga już się rozpoczął?
Has the trout season begun yet?
hæz ðə traʊt ˈsiːzn bɪˈgʌn jεt?
Dzisiaj łowię lipienia.
I'm about to fish for grayling today.
aɪm əˈbaʊt tə fɪʃ fə ˈgreɪlɪŋ təˈdeɪ
Gdzie jest najlepsze miejsce do łowienia?
Where's the best place to fish?
wεəz ðə bεst pleɪs tə fɪʃ?
Jaka jest najlepsza przynęta na suma?
What's the best bait for catfish?
wɒts ðə bεst beɪt fə ˈkætˌfɪʃ?
Jakiej żyłki należy użyć do połowu łososia?
What fishing line should I use for salmon?
wɒt ˈfɪʃɪŋ laɪn ʃʊd aɪ juːz fə ˈsæmən?
Biorą?
Any bite?, Do they bite?
ˈεnɪ baɪt?ˌ dʊ ðeɪ baɪt?
Do tej pory żadna ryba nie chwyciła.
No fish has taken the bait so far.
nəʊ fɪʃ hæz ˈteɪkən ðə beɪt səʊ fɑː
Złapałeś coś?
Have you caught anything?
hæv juː kɔːt ˈεnɪˌθɪŋ?
Złapałem wielką rybę.
I landed a big one.
aɪ ˈlændɪd ə bɪg wʌn
Nie mogę wyjąć haczyka.
I can't take the hook out.
aɪ kɑːnt teɪk ðə hʊk aʊt
Ryba zerwała żyłkę.
The fish broke my line.
ðə fɪʃ brəʊk maɪ laɪn
Wypuszczasz ryby z powrotem do wody?
Do you release fish back into the water?
dʊ juː rɪˈliːs fɪʃ bæk ˈɪntə ðə ˈwɔːtə?
Wypuszczam tylko zbyt małe ryby.
I release only undersized fish.
aɪ rɪˈliːs ˈəʊnlɪˌʌndəˈsaɪzd fɪʃ
Czy mogę zatrzymać złowione ryby?
Can I keep my catch?
kən aɪ kiːp maɪ kætʃ?
Czy może mi pan(i) zrobić zdjęcie z rybą?
Can you take a picture of me with the fish?
kən juː teɪk ə ˈpɪktʃə əv miː wɪθ ðə fɪʃ?
Chciałbym sobie spreparować tę rybę.
I'd like to have the fish mounted.
aɪd laɪk tə hæv ðə fɪʃ ˈmaʊntɪd
połów na wędkę
angling
ˈæŋglɪŋ
wędkowanie na morzu
sea fishing
siː ˈfɪʃɪŋ
łowienie na muchę
fly-fishing
flaɪˈfɪʃɪŋ
wędka
(fishing) rod
(ˈfɪʃɪŋ) rɒd
kołowrotek
reel
riːl
żyłka (wędkarska)
(fishing) line
(ˈfɪʃɪŋ) laɪn
haczyk (wędkarski)
(fishing) hook
(ˈfɪʃɪŋ) hʊk
spławik
float, cork
fləʊtˌ kɔːk
ciężarek
sinker, plummet
ˈsɪŋkəˌ ˈplʌmɪt
przynęta
bait, lure
beɪtˌ lʊə
muszka
fly
flaɪ
podrywka
drop net
drɒp nεt
podbierak
landing net
ˈlændɪŋ nεt
wodery
waders
ˈweɪdəz