Spotkania rodzinne

Spotkania rodzinne

Family gatherings
Idziemy na wesele.
We are going to a wedding.
wiː ɑː ˈgəʊɪŋ tə ə ˈwεdɪŋ
Kto bierze ślub?
Who is getting married?
huː ɪz gεtɪŋ ˈmærɪd?
Z kim (on) się żeni?/Za kogo (ona) wychodzi za mąż?
Who is he/she marrying?
huː ɪz hɪ/ʃɪ ˈmærɪɪŋ?
Czy to będzie duże wesele?
Is it going to be a big wedding?
ɪz ɪt ˈgəʊɪŋ tə biː ə bɪg ˈwεdɪŋ?
Zaproszono ponad stu gości.
More than 100 wedding guests were invited.
mɔː ðæn wʌnˈhʌndrəd ˈwεdɪŋ gεsts wɜː ɪnˈvaɪtɪd
Świadkiem był jego najlepszy przyjaciel.
His best friend acted as his best man.
hɪz bεst frεnd æktɪd əz hɪz bεst mæn
Spodziewa się chłopca/dziewczynki.
She is expecting a baby boy/girl.
ʃɪ ɪz ɪkˈspεktɪŋ ə ˈbeɪbɪ bɔɪ/gɜːl
W którym jest miesiącu?
How far along is she?
haʊ fɑː əˈlɒŋ ɪz ʃɪ?
Jest w piątym/szóstym/siódmym miesiącu ciąży.
She is five/six/seven months pregnant.
ʃɪ ɪz faɪv/sɪks/ˈsεvn mʌnθs ˈprεgnənt
Mają chłopczyka/dziewczynkę/bliźniaki.
They have a boy/a girl/twins.
ðeɪ hæv ə bɔɪ/ə gɜːl/twɪnz
Miesiąc temu świętowaliśmy chrzciny naszego syna.
We celebrated the christening of our son one month ago.
wiː ˈsεlɪˌbreɪtɪd ðə ˈkrɪsnɪŋ əv aʊə sʌn wʌn mʌnθ əˈgəʊ
To cały/wykapany ojciec.
He is the spitting image of his father.
hɪ ɪz ðə spɪtɪŋ ˈɪmɪdʒ əv hɪz ˈfɑːðə
Jest podobna do matki.
She takes after her mother.
ʃɪ teɪks ˈɑːftə hə ˈmʌðə
Jego matką chrzestną została moja siostra.
My sister was his godmother.
maɪ ˈsɪstə wɒz hɪz ˈgɒdˌmʌðə
Moi rodzice obchodzą w tym roku trzydziestą rocznicę ślubu.
My parents will celebrate their thirtieth wedding anniversary this year.
maɪ ˈpεərənts wɪl ˈsεlɪˌbreɪt ðεə ˈθɜːtɪəθ ˈwεdɪŋˌænɪˈvɜːsərɪ ðɪs jɪə
Babcia obchodziła w sierpniu siedemdziesiąte ósme urodziny.
My grandma celebrated her seventy-eighth birthday in August.
maɪ ˈgrænˌmɑː ˈsεlɪˌbreɪtɪd hə ˈsεvntɪeɪtθ ˈbɜːθˌdeɪ ɪn ˈɔːgəst
Umarła w wieku osiemdziesięciu lat.
She died at the age of eighty.
ʃɪ daɪd æt ðiː eɪdʒ əv ˈeɪtɪ
Mój ojciec zmarł niestety w ubiegłym roku.
Unfortunately my father died last year.
ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪ maɪ ˈfɑːðə daɪd lɑːst jɪə
Na co umarł?
What did he die of?
wɒt dɪd hɪ daɪ əv?
Pogrzeb odbędzie się w przyszły piątek o jedenastej.
The funeral is next Friday at eleven.
ðə ˈfjuːnərəl ɪz nεkst ˈfraɪdeɪ æt ɪˈlεvn
Proszę przyjąć moje (najgłębsze) wyrazy współczucia.
Please accept my (deepest) condolences.
pliːz əkˈsεpt maɪ (diːpɪst) kənˈdəʊlənsɪs
ślub
wedding
ˈwεdɪŋ
narodziny
birth
bɜːθ
chrzciny
christening, baptism
ˈkrɪsnɪŋˌ ˈbæpˌtɪzəm
urodziny
birthday
ˈbɜːθˌdeɪ
rocznica ślubu
wedding anniversary
ˈwεdɪŋˌænɪˈvɜːsərɪ
pogrzeb
funeral
ˈfjuːnərəl