Łazienka i toaleta

Łazienka i toaleta

Bathroom, toilet
Gdzie jest łazienka/toaleta?
Where is the bathroom/toilet here?
wεə ɪz ðə ˈbɑːθˌruːm/ˈtɔɪlɪt hɪə?
Chciałbym się umyć/odświeżyć.
I need to wash/freshen up.
aɪ niːd tə wɒʃ/ˈfrεʃən ʌp
Gdzie mogę umyć ręce?
Where can I wash my hands?
wεə kən aɪ wɒʃ maɪ hændz?
Czy mogę wziąć prysznic?
Can I take a shower?
kən aɪ teɪk ə ˈʃaʊə?
On właśnie bierze prysznic.
He is just taking a shower.
hɪ ɪz dʒʌst ˈteɪkɪŋ ə ˈʃaʊə
Chciałbym się wykąpać.
I'd like to run myself a bath.
aɪd laɪk tə rʌn maɪˈsεlf ə bɑːθ
Czy mogę użyć tego ręcznika?
Can I use this towel?
kən aɪ juːz ðɪs ˈtaʊəl?
Powinienem się ogolić.
I need a shave.
aɪ niːd ə ʃeɪv
Czy mogę użyć twojego kremu?
Can I use your cream?
kən aɪ juːz jɔː kriːm?
Muszę umyć zęby.
I have to brush my teeth.
aɪ hæv tə brʌʃ maɪ tiːθ
Masz nić dentystyczną?
Do you have any dental floss?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈdεntl flɒs?
Malujesz sobie paznokcie?
Do you paint your nails?
dʊ juː peɪnt jɔː neɪlz?
Dlaczego nie ma ciepłej wody?
Why is there no hot water?
waɪ ɪz ðεə nəʊ hɒt ˈwɔːtə?
Muszę (iść) do toalety.
I have to go to the toilet/(AmE) bathroom.
aɪ hæv tə gəʊ tə ðə ˈtɔɪlɪt/ˈbɑːθˌruːm
Nie ma papieru toaletowego.
There's no toilet paper.
ðεəz nəʊ ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə
Wentylator w toalecie nie działa.
The bathroom fan isn't working.
ðə ˈbɑːθˌruːm fæn ˈɪznt ˈwɜːkɪŋ
Spłucz wodę w toalecie!
Flush the toilet!
flʌʃ ðə ˈtɔɪlɪt!
Spłuczka w toalecie jest zepsuta.
The toilet won't flush.
ðə ˈtɔɪlɪt wəʊnt flʌʃ
Z ubikacji cieknie woda.
The toilet is running.
ðə ˈtɔɪlɪt ɪz ˈrʌnɪŋ
Toaleta jest (znowu) zatkana.
The toilet is clogged (again).
ðə ˈtɔɪlɪt ɪz ˈklɒgd (əˈgεn)
Umywalka jest zatkana.
The (basin) drain is clogged.
ðə (ˈbeɪsn) dreɪn ɪz ˈklɒgd
Gdzie znajdę ścierkę?
Where can I find some floor cloth?
wεə kən aɪ faɪnd sʌm flɔː klɒθ?
Czy mogę zostawić tu moje przybory toaletowe?
Can I leave my toiletries here?
kən aɪ liːv maɪ ˈtɔɪlɪtrɪz hɪə?
wanna
bath, (AmE) (bath)tub
bɑːθˌ (bɑːθ)tʌb
prysznic
shower
ˈʃaʊə
kabina prysznicowa
shower cubicle/enclosure
ˈʃaʊə ˈkjuːbɪkl/ɪnˈkləʊʒə
umywalka
(wash)basin, (AmE) lavatory, sink
(wɒʃ)ˈbeɪsnˌ ˈlævətrɪˌ sɪŋk
kran
tap, (AmE) faucet
tæpˌ ˈfɔːsɪt
ciepła/zimna woda
hot/cold water
hɒt/kəʊld ˈwɔːtə
lustro
mirror
ˈmɪrə
mydło
soap
səʊp
żel pod prysznic
shower gel
ˈʃaʊə dʒεl
szampon
shampoo
ʃæmˈpuː
odżywka do włosów
conditioner
kənˈdɪʃənə
płyn do kąpieli
bath foam, bubble bath
bɑːθ fəʊmˌ ˈbʌbl bɑːθ
sól do kąpieli
bath salts
bɑːθ sɔːlts
ręcznik
towel
ˈtaʊəl
ręcznik kąpielowy
(bath) towel
(bɑːθ) ˈtaʊəl
szlafrok, płaszcz kąpielowy
bathrobe
ˈbɑːθˌrəʊb
dywanik łazienkowy, mata łazienkowa
bath mat
bɑːθ mæt
zasłona prysznicowa
shower curtain
ˈʃaʊə ˈkɜːtn
patyczki higieniczne
cotton buds, (AmE) Q-tips
ˈkɒtn bʌdzˌ kjuːtɪps
szczoteczka do zębów
toothbrush
ˈtuːθˌbrʌʃ
pasta do zębów
toothpaste
ˈtuːθˌpeɪst
nić dentystyczna
dental floss
ˈdεntl flɒs
toaleta, ubikacja, WC
toilet, lavatory, WC, (AmE) bathroom
ˈtɔɪlɪtˌ ˈlævətrɪˌˌdʌbljuːˈsiːˌ ˈbɑːθˌruːm
papier toaletowy
toilet paper
ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə
szczotka do WC
toilet brush
ˈtɔɪlɪt brʌʃ
przepychacz sanitarny
(sink) plunger
(sɪŋk) ˈplʌndʒə
sedes
toilet bowl
ˈtɔɪlɪt bəʊl
spłuczka
flushing cistern
ˈflʌʃɪŋ ˈsɪstən
deska klozetowa
toilet seat
ˈtɔɪlɪt siːt
spłuczka
flusher, flushing system
ˈflʌʃəˌ ˈflʌʃɪŋ ˈsɪstəm