Foto & video

Foto & video

Photo & video
Czy mają państwo jakiś mały/tani aparat fotograficzny?
Do you have a small/cheap camera?
dʊ juː hæv ə smɔːl/tʃiːp ˈkæmrə?
Jaką rozdzielczość ma ten aparat?
What resolution does the camera have?
wɒtˌrεzəˈluːʃən dʌz ðə ˈkæmrə hæv?
Wystarczy mi pięć/siedem megapikseli.
Five/Seven megapixels will do for me.
faɪv/ˈsεvn ˈmεgəpɪkslz wɪl dʊ fə miː
Czy ma zoom optyczny?
Does it have an optical zoom?
dʌz ɪt hæv ən ˈɒptɪkl zuːm?
Czy mogę wypróbować lampę błyskową?
Can I try the flash?
kən aɪ traɪ ðə flæʃ?
Ile zdjęć można zrobić na jednych bateriach?
(For) How many shots will the batteries last?
(fə) haʊ ˈmεnɪ ʃɒts wɪl ðə ˈbætəriːz lɑːst?
Jak włączyć tryb makro?
How do I switch to macro mode?
haʊ dʊ aɪ swɪtʃ tə ˈmækrəʊ məʊd?
Wezmę go.
I will take it.
aɪ wɪl teɪk ɪt
Czy karta pamięci jest w zestawie?
Is a memory card included?
ɪz ə ˈmεmərɪ kɑːd ɪnˈkluːdɪd?
Chciałbym jeszcze kartę pamięci 1GB.
I would also like a 1 gigabyte memory card.
aɪ wʊd ˈɔːlsəʊ laɪk ə wʌn ˈgɪgəˌbaɪt ˈmεmərɪ kɑːd
Czy naprawiają państwo aparaty cyfrowe?
Do you repair digital cameras?
dʊ juː rɪˈpεə ˈdɪdʒɪtl ˈkæmərəs?
Nie potrafię włączyć aparatu.
I can't switch the camera on.
aɪ kɑːnt swɪtʃ ðə ˈkæmrə ɒn
Nie działa mi lampa błyskowa.
My flash doesn't work.
maɪ flæʃ ˈdʌznt wɜːk
Aparat nie umie właściwie ustawić ostrości.
The camera can't focus properly.
ðə ˈkæmrə kɑːnt ˈfəʊkəs ˈprɒpəlɪ
Zdjęcia są nieostre.
The images are out of focus.
ðiː ˈɪmɪdʒɪz ɑː aʊt əv ˈfəʊkəs
Obiektyw się zablokował.
The lens is stuck (out).
ðə lεnz ɪz stʌk (aʊt)
aparat fotograficzny
camera
ˈkæmrə
cyfrówka, aparat kompaktowy
digital/compact camera
ˈdɪdʒɪtl/kəmˈpækt ˈkæmrə
kamera wideo
camcorder/video camera
ˈkæmˌkɔːdə/ˈvɪdɪˌəʊ ˈkæmrə
torba na aparat fotograficzny/kamerę
camera/camcorder bag
ˈkæmrə/ˈkæmˌkɔːdə bæg
karta pamięci
memory card
ˈmεmərɪ kɑːd
czytnik kart pamięci
card reader
kɑːd ˈriːdə
lampa błyskowa
flash(light)
flæʃ(laɪt)
obiektyw
lens
lεnz
statyw
tripod
ˈtraɪpɒd
bateria
battery
ˈbætərɪ
bateria ładowalna, akumulator
rechargeable battery
riːˈtʃɑːdʒəbl ˈbætərɪ
baterie AA/AAA
AA/AAA batteries
ˌdʌblˈeɪ/ˌtrɪplˈeɪ ˈbætəriːz
ładowarka baterii/do akumulatorów
battery charger
ˈbætərɪ ˈtʃɑːdʒə
kabel sieciowy
network cable
ˈnεtˌwɜːk ˈkeɪbl
przedłużacz
extension cable
ɪkˈstεnʃən ˈkeɪbl
adapter, przejściówka
adaptor, power pack
əˈdæptəˌ ˈpaʊə pæk