7.4Czasowniki nieregularne

W języku angielskim, oprócz czasowników regularnych, występuje również duża grupa często używanych czasowników nieregularnych.Nieregularności są widoczne w formach czasu przeszłego - Past Tense oraz w formach imiesłowu czasu przeszłego - Past Participle.Zob. przegląd Czasowniki nieregularne.