2.4Przynależność

Przynależność w języku angielskim określa się na dwa sposoby - za pomocą przyimka of lub tzw. dopełniacza saksońskiego.