6.2Działania arytmetyczne

Dodawanie - AdditionNajczęściej wyraża się za pomocą wyrazów plus lub and.Równa się można wyrazić za pomocą equals lub makes.Two plus eight makes ten.Dwa plus osiem równa się dziesięć.Four and five makes nine.Cztery plus pięć równa się dziewięć.Odejmowanie - SubtractionNajczęściej wyraża się za pomocą wyrazów minus lub from.Równa się można wyrazić za pomocą equals albo leaves.Eleven minus five equals six.Jedenaście minus pięć równa się sześć.Nine from ten leaves one.Dziesięć minus dziewięć równa się jeden.Mnożenie - MultiplicationWyraża się za pomocą wyrazów times lub zwrotu multiplied by mnożone przezFive times six is thirty.Pięć razy sześć równa się trzydzieści.Three multiplied by seven are twenty one.Trzy pomnożone przez siedem równa się dwadzieścia jeden.Dzielenie - DivisionMożna wyrazić za pomocą zwrotu divided by lub go into mieścić się w.Twelve divided by three are four.Dwanaście dzielone przez trzy równa się cztery.How many times does five go into hundred?Ile to jest sto dzielone przez pięć?/Ile razy pięć zmieści się w stu?