7.11.5Bliska przyszłość

Jest to szczególna konstrukcja, która służy do opisu zamiarów i planów dotyczących bliskiej przyszłości.Bliską przyszłość wyraża się za pomocą konstrukcji be going to oraz bezokolicznika czasownika głównego.I am going to call him.Zadzwonię do niego.He is going to kill you.Zabije cię.It is going to be pretty hard.To będzie dość ciężkie.They are going to build it again.Zbudują to ponownie.Notatka: W języku potocznym going to skraca się do postaci gonna.I'm gonna make it.Podołam temu.Przeczenia i pytania tworzy się podobnie jak w czasie present continuous, zatem za pomocą partykuły not oraz inwersji podmiotu i czasownika to be.Is he going to do it?Zrobi to?I am not going to tell you.Nie powiem wam tego.