3.1Stopniowanie przymiotników

Przymiotniki w języku angielskim stopniuje się za pomocą przyrostków -er i -est, albo poprzez dodanie przed przymiotnik wyrazów more (bardziej) i most (najbardziej).