6.3Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe tworzy się przez dodanie przyrostka -th do liczebnika głównego.Uwaga! Końcówka liczebnika głównego -y zmienia się w -ieth.
1. first 11. eleventh 30. thirtieth
2. second 12. twelfth 40. fortieth
3. third 13. thirteenth 50. fiftieth
4. fourth 14. fourteenth 60. sixtieth
5. fifth 15. fifteenth 70. seventieth
6. sixth 16. sixteenth 80. eightieth
7. seventh 17. seventeenth 90. ninetieth
8. eighth 18. eighteenth 100. hundredth
9. ninth 19. nineteenth 1000. thousandth
10. tenth 20. twentieth 1000000. millionth
Liczebniki większe niż 20 tworzy się za pomocą liczebnika głównego (dziesiątki, setki itd.), pauzy i liczebnika porządkowego (jednostki). Np.: 22. - twenty-second itp.Przed l.p. łączącymi się z rzeczownikiem często stoi przedimek określony.the fourth, the tenth, the twenty-sixth, the forty-firstLiczebniki porządkowe można zapisać w skrócie za pomocą liczby i końcówki th. Wymawia się przed nimi przedimek określony, choć się go nie zapisuje.4th, 8th, 11th, 35th, 68th ap.Wyjątki: 1st, 2nd i 3rd oraz liczebniki złożone o tej końcówce - 31st, 42nd, 53rdPrzyrostki th, nd i rd zwykle zapisuje się w górnym indeksie.