16Słowotwórstwo

Tworzenie wyrazów (derywacja) w języku angielskim przebiega podobnie, jak w języku polskim - wyrazy pochodne powstają poprzez dodawanie do rdzenia wyrazu (podstawy słowotwórczej) przedrostków i przyrostków (prefiksów i sufiksów).Za pomocą przyrostków dodawanych do wyrazów może także dochodzić do zmiany części mowy.Tworzenie słów za pomocą przyrostków jest częstsze niż za pomocą przedrostków.