8Wyrażanie przypuszczenia

Tryb przypuszczający - bym, byś, by, byśmy, byście tłumaczy się na język angielski za pomocą form would, should, could i might łączących się z czasownikami leksykalnymi.