6.5Ułamki

W przypadku ułamków zwykłych, licznik - numerator czyta się jak liczebnik główny, natomiast mianownik - denominator jak liczebnik porządkowy.Ułamki można również odczytywać za pomocą konstrukcji divided by lub przyimka over stawianego między liczebnikami głównymi.one sixthjedna szóstathree ninthstrzy dziewiątefive divided by sevenpięć siódmychfifteen over seventeenpiętnaście siedemnastychWyjątek stanowią:one halfjedna drugaone thirdjedna trzeciaone quarterjedna czwarta