7.11.1Future Simple Tense - „WILL” i „SHALL”

Czasu future simple (future simple tense) używa się do opisu jednorazowej czynności lub stanu w przyszłości oraz decyzji lub przypuszczeń na temat przyszłości. Np.:I will wait there.Poczekam tam.He will understand.On to zrozumie.They will not come.Nie przyjdą.Używa się go także do wyrażania uprzejmych próśb lub propozycji. Np.:Will you help me?Czy możecie mi pomóc?Won't you sit down?Nie usiądziecie?Shall we go?Pójdziemy?Shall w pytaniach dotyczących przyszłości w 1. osobie można tłumaczyć jako: mam(y)...? (czy ktoś ma coś zrobić). Np.:Shall I open it?Czy mogę to otworzyć?