4Przedimki

W języku angielskim przed rzeczownikami i przymiotnikami stawia się przedimki (articles), które są ważne pod względem formalnym i znaczeniowym.Przedimki nie mają odpowiednika w języku polskim. Niemniej jednak zawsze należy je uwzględniać, ponieważ znacząco wpływają na treść wypowiedzi i szyk wyrazów.Wyróżniamy 3 typy przedimków: przedimek określony (definite article) - the, nieokreślony (indefinite article) - a lub an oraz tzw. przedimek zerowy brak przedimka.Uwaga! Jeśli przed rzeczownikiem stoi przymiotnik lub przymiotniki, to przedimek określający rzeczownik stawia się przed całym połączeniem.a young man; an old lady; a new red car; the good old days; the best way itp.