13Spójniki

Spójniki służą do łączenia zdań, równoważników zdań lub wypowiedzeń w zdanie złożone.Podobnie jak w języku polskim, w języku angielskim wyróżniamy spójniki współrzędne (parataktyczne) i podrzędne (hipotaktyczne).