3.1.5Porównywanie przymiotników

Do porównywania przymiotników używa się konstrukcji (not) as... as.She is as pretty as a picture.Jest piękna jak obrazek.He was as strong as a horse.Był silny jak koń.He is not as clever as I expected.Nie jest tak mądry, jak myślałem.It is not as easy as it looks.Nie jest to takie łatwe na jakie wygląda.