5.1.1Zaimki podmiotowe

Zaimki podmiotowe w zdaniu oznajmującym stoją tuż przed czasownikiem.I amja jestemyou arety jesteśhe ison jestwe aremy jesteśmyyou arewy jesteściethey areoni są