6.7Daty

Daty w języku angielskim czyta i zapisuje się na różne sposoby. Można najpierw podać nazwę miesiąca, a potem dzień. Przed liczbą stawia się przedimek określony.Tego sposobu używa się przede wszystkim w amerykańskiej odmianie języka angielskiego, choć coraz częściej także w brytyjskiej. W amerykańskim angielskim nie czyta się przedimka określonego przed liczebnikiem oznaczającym dzień miesiąca.April 5 - April the fifth; w amerykańskim angielskim April fifthDrugi sposób jest charakterystyczny dla brytyjskigo angielskiego. Najpierw podaje się dzień miesiąca z przedimkiem określonym, następnie przyimek of z nazwą miesiąca.6 September 2009 - the sixth of September two thousand (and) ninePodając datę roczną zwykle dzieli się ją na pół (czyta się ją jak dwie dwucyfrowe liczby).1996 - nineteen ninety six1620 - sixteen twenty1066 - ten sixty six1500 - fifteen hundredDaty roczne można odczytywać również w inny sposób. (gł. tam, gdzie 3. cyfrą jest zero oraz po 2000 roku) Np.:1206 - twelve o əʊ six (twelve hundred and six)1905 - nineteen o əʊ five (nineteen hundred and one)2005 - twenty o əʊ five (two thousand and five)2012 - twenty twelve (two thousand and twelve)Za pomocą liczebników głównych określa się dziesięciolecia danego stulecia. Należy do nich dodać końcówkę liczby mnogiej -ies tj. twenties, thirties, forties, fifties, sixties, seventies, eighties, nineties. Np.:in the nineteen-ninetiesw latach dziewięćdziesiątych XX wiekuin the early seventiesna początku lat siedemdziesiątychin the late eighteen-eightiespod koniec lat osiemdziesiątych XIX wiekuJeżeli dziesięciolecia określamy za pomocą liczb, do konkretnej dziesiątki należy dodać końcówkę liczby mnogiej - ...s. Np.: 1990s, 1870s, in the 80s itp.