5.4Zaimki wskazujące

W języku angielskim formy zaimków wskazujących zależą od tego, czy wyrażają liczbę pojedynczą czy mnogą oraz, czy odnoszą się do czegoś, co znajduje się blisko mówiącego tu czy daleko tam.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Tutaj this - ten/ta/tothese - ci/te
Tam that - tamten those - tamci/tamte
This is my book.To jest moja książka.Is that your house?Czy to twój dom?These are his shoes.To są jego buty.Those are my parents.Tam są moi rodzice.