7.11.3Future Continuous Tense

Czas future continuous służy do opisu czynności lub wydarzeń, które będą trwały przez dłuższy czas w w przyszłości albo będą się regularnie powtarzać.Może również wskazywać na zamiar mówiącego lub jego pewność co do przyszłych wydarzeń.I will be waiting there.Będę tam czekać.You will be starting school soon.Wkrótce zaczniesz chodzić do szkoły.They'll be cutting costs.Będą obniżać koszty.