5.5Zaimki pytające

W języku angielskim wyróżnia się następujące zaimki pytające:whoktowhatco, jaki, którywhichktórywhoseczyjwhomkomu często jest zastępowany za pomocą „who”, pod warunkiem, że nie stoi za przyimkiem