13.1Spójniki współrzędne

Łączne and - „i”, both... and - „zarówno... jak i”, as well as - „jak i, oraz”
Przeciwstawne but - „ale”, yet - „lecz”, (and) still - „mimo to”
Rozłączne or - „albo”, either... or - „albo... albo”, neither... nor - „ani... ani”
Wynikowe (and) so, thus - „więc, zatem”, therefore - „dlatego”