9.1Warunek możliwy do spełnienia w teraźniejszości

Pierwszy tryb warunkowy tworzy się za pomocą spójnika if (w zdaniu podrzędnym) w połączeniu z czasem present simple lub present continuous (w zdaniu nadrzędnym).If you know it, say it.Jeśli to wiesz, powiedz to.If he wants it, let him call.Jeśli tego chce, niech zadzwoni.If it is necessary, come right away.Jeśli to konieczne, przyjdź od razu.