7.10.12Past Perfect Continuous Tense

Używa się go do opisu czynności, które trwały do pewnego czasu w przeszłości.Before I noticed it, he had been reading my notes.Zanim to zauważyłem, czytał moje notatki.She had been living here before she moved to your house.Mieszkała tu, zanim przeprowadziła się do was.He said people had been asking too many questions.Powiedział, że ludzie zadawali zbyt dużo pytań. następstwo