9.3Warunek nierealny w teraźniejszości

Second conditional opisuje, co mogłoby się stać, gdyby został spełniony jakiś warunek (, który jednakże nie został spełniony).W języku angielskim tworzy się go za pomocą spójnika if i czasownika w czasie past simple w zdaniu nadrzędnym.W zdaniu nadrzędnym używa się formy would w czasie teraźniejszym wraz z czasownikiem głównym w bezokoliczniku.Po spójniku if czasownik to be występuje w formie were we wszystkich osobach. Niemniej jednak, w języku potocznym używa się formy was.If I knew it, I would tell you.Gdybym to wiedział, powiedziałbym ci.If I were younger, I would go too.Gdybym był młodszy, też bym pojechał.If you called him, we would know it.Gdybyś do niego zadzwonił, wiedzielibyśmy o tym.What would you do if you were me?Co byś zrobił, gdybyś był na moim miejscu?