7.10.9Tworzenie czasu Present Perfect Continuous

Czas present perfect continuous tworzy się za pomocą formy czasownika have oraz formy been wraz z formą ciągłą czasownika głównego -ing.She has been sleeping since Monday.Śpi już od poniedziałku.We have been trying to improve it.Próbujemy to poprawić. już od jakiegoś czasuThey have been speaking about it for months.Mówią o tym od wielu miesięcy.Pytania tworzy się poprzez zamianę miejsca podmiotu i formy czasownika have.How long have you been waiting here?Jak długo już tu czekasz?Has he been living here for a long time?Długo już tu mieszka?Przeczenia tworzy się za pomocą partykuły przeczącej not stawianej za czasownikiem have. Have not i has not zazwyczaj skraca się do form haven't i hasn't.It hasn't been raining since last week.Nie padało już od zeszłego tygodnia.