7.1Czasowniki posiłkowe

Służą do tworzenia poszczególnych czasów w języku angielskim.Są to: to be, to do, to have, will, shall.Zarówno czasownik do, jak i czasownik have są nie tylko czasownikami posiłkowymi, ale są też używane jako samodzielne czasowniki, posiadające kilka znaczeń. Np. wyraz do może oznaczać „robić”, natomiast have - „mieć”. Oba czasowniki w zależności od kontekstu mogą mieć jednak znacznie więcej znaczeń.Może zatem dojść do sytuacji, że ten sam czasownik pojawi się w jednym zdaniu dwa razy w różnych funkcjach - jako czasownik posiłkowy i wyraz posiadający własne znaczenie.