7.11.7Tworzenie czasu future perfect

Czas future perfect tworzy się za pomocą konstrukcji will have oraz imiesłowu czasu przeszłego utworzonego od czasownika głównego - Past Participle.W zdaniach w tym czasie często pojawiają się określenia czasu, takie jak np. by then, by that time, in... itp.By the end of next week I will have done it.Zrobię to do końca przyszłego tygodnia.By the time we get there he will have hidden it.Schowa to, zanim się tam dostaniemy.