2.3Rodzaj rzeczowników

W języku angielskim, podobnie jak w języku polskim, wyróżnia się trzy rodzaje (gender): męski – masculine, żeński – “feminine” i nijaki – “neuter”.W przeciwieństwie do języka polskiego, w języku angielskim rodzaj męski i żeński dotyczy tylko istot ludzkich niekiedy również zwierząt, zgodnie z ich płcią.Ogólnie: mężczyzna, chłopak (lub samiec) – he, kobieta, dziewczyna (samica) – she.He is a good man.On jest dobrym człowiekiem.She is my sister.Ona jest moją siostrą.Prawie wszystkie pozostałe rzeczownikirodzaju nijakiegoit. Rodzaj nijaki mają rzeczowniki oznaczające dzieci i zwierzęta (nie rozróżniając płci). Np.:Where's the book? It's here.Gdzie jest ta książka? Tutaj.Is this your child? Yes, it is!Czy to twoje dziecko? Tak.