7.11.8Future Perfect Continuous Tense

Tego czasu używa się dość rzadko. Służy do opisu czynności i wydarzeń, które trwają już jakiś czas i będą trwać do określonego momentu w przyszłości.