7.10.4Past Continuous Tense

Czasu past continuous używa się do opisu czynności lub wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości i trwały przez pewien czas.He was holding a gun.Trzymał pistolet.My burnt finger was hurting.Bolał mnie poparzony palec.I was waiting there.Czekałem tam.She was watching him.Śledziła go.They were trying to get inside.Próbowali się dostać do środka.Czasu past continuous używa się również wtedy, gdy dana czynność trwałsprzez dłuższy czas lub często się powtarzała.He was beating her constantly.Wciąż ją bił.She was meeting with many new people.Spotykała się z wieloma nowymi ludźmi.Czas past continuous służy również do wyrażenia czyjegoś zamiaru w bliskiej przyszłości.W tym przypadku używa się go jednak wyłącznie z konstrukcją be going to.I was going to call you...Miałem zamiar zadzwonić do ciebie...They were going to publish it...Chcieli to opublikować...