11.1Przysłówki pochodne

Przysłówki pochodne tworzy się za pomocą przyrostka -ly dodawanego do przymiotnika, rzadziej do rzeczownika.*Niekiedy dochodzi do zmiany w pisowni:*Końcówka -y w przymiotnikach wielosylabowych zmienia się na -i.*Końcówka -e zanika po dodaniu do przymiotnika przyrostka -ly.*Jeśli przymiotnik zakończony jest na -l, dochodzi do podwojenia - -lly.*Jeśli przymiotnik zakończony jest na -ll, pozostaje podwójne -lly.
usual usually prompt promptly
personal personally direct directly
full fully frank frankly
quick quickly slow slowly
Przysłówki sposobu można też tworzyć w sposób opisowy, dodając do przymiotnika wyrazy manner lub way.in a professional mannerprofesjonalniein a negligent mannerniedbalein a friendly mannerpo przyjacielskuin a grown-up mannerdojrzalein a funny wayzabawniein a nosy waywścibskoin a peculiar waydziwnie, osobliwieDość rzadko do tworzenia przysłówków w formie opisowej wykorzystuje się rzeczowniki.with easez łatwościąwith difficultyz trudemW niektórych przypadkach przysłówki mogą być tworzone za pomocą przedrostka a-.aboardna pokładzieafloatna powierzchni wodyashorena brzeguacrossw poprzek