14Wykrzyknik

Pojęcie interjections, czyli wykrzykniki, oznacza nieodmienne części mowy wyrażające stany emocjonalne lub odczucia osoby mówiącej.Oh!Ach!Ouch!Au!Ooh!Och!Phooey!Fuj!Wow!Łał!Zbiór wykrzykników jest w języku angielskim bardzo bogaty. Mogą się one wiązać z czasownikami opisującymi procesy, przy których dany dźwięk powstaje.Często powstają poprzez głosowe naśladowanie rzeczywistego dźwięku. Wykrzykniki takie zwykle określa się jako wyrazy dźwiękonaśladowcze - onomatopoeic.splashpluskbangbumcracktrzaskcock-a-doodle-dookukurykumewmiaubow-wowhau-hau