7.6Czasy gramatyczne - przegląd

W języku angielskim istnieje stosunkowo dużo czasów, których podstawą są trzy czasy gramatyczne (przeszły, teraźniejszy, przyszły)
czas tense
Teraźniejszość teraźniejszy prosty Present Simple
(Present) teraźniejszy ciągły Present Continuous
Przeszłość przeszły prosty Past Simple
(Past) przeszły ciągły Past Continuous
Present Perfect Present Perfect
Present Perfect Continuous Present Perfect Continuous
Past Perfect Past Perfect
Past Perfect Continuous Past Perfect Continuous
Przyszłość przyszły prosty Future Simple
(Future) przyszły ciągły Future Continuous
Future Perfect Future Perfect
Future Perfect Continuous Future Perfect Continuous
Niekiedy do czasów przyszłych zalicza się tzw. konstrukcję wyrażającą „bliską przyszłość” - be going to.