9Zdania warunkowe

Za pomocą zdań warunkowych podrzędnych i nadrzędnych tworzy się w języku angielskim tzw. tryby warunkowe. Używa się ich do opisu warunków możliwych lub niemożliwych do spełnienia w teraźniejszości, przeszłości i przyszłości.Zob. więcej: kolejne rozdziały.