7.11.9Tworzenie czasu future perfect continuous

Tworzy się go za pomocą podmiotu oraz konstrukcji will have been wraz z czasownikiem zakończonym na -ing.The project will have been running for a year in June.W czerwcu minie rok od rozpoczęcia tego projektu.Next month I will have been working here for 19 years.W przyszłym miesiącu minie 19 lat od czasu, jak tu pracuję.