7.7.1Present continuous

Wykorzystuje się go do opisu czynności i wydarzeń, które dzieją się w chwili mówienia o nich lub są krótkotrwałe.I am just writing it.Właśnie to piszę.What are you doing here?Co tu robisz?Zwykle występuje w zdaniach z przysłówkami: (right) now, just, at the moment, today, this week, these days itp.Czasu present continuous używa się do opisu czynności zaplanowanych, które mają wydarzyć się w najbliższej przyszłości.I am leaving tomorrow.Jutro wyjeżdżam.Are you coming too?Ty też przyjdziesz?What are you doing tonight?Co robisz dziś wieczorem?Używa się go również do opisu czynności, które dana osoba wykonuje często i regularnie. Częściej jednak w takich przypadkach stosuje się czas present simple.