7.11.6Future Perfect Tense

Używa się go do opisu czynności i wydarzeń, które zostaną zakończone lub zakończą się przed określonym momentem w przyszłości.