6.4Wyrażanie wielokrotności

Wielokrotność w języku angielskim najczęściej wyraża się za pomocą wyrazu times:ten times, five timesdziesięć razy, pięć razymany timeswiele razya few timesparę razyseveral timeskilka razyhow many times ...?ile razy...?Wyjątek stanowią:once wʌns, twice twaɪsraz, dwa razyAby wyrazić wielokrotność w danym odcinku czasu, używamy przedimka nieokreślonego a, an. Jeśli rzeczownik ma formę liczby mnogiej, używamy przyimka in.three times a weektrzy razy w tygodniutwice a daydwa razy dziennieonce an hourraz na godzinę