5.2.2Zaimki dzierżawcze (samodzielne)

Zaimki dzierżawcze samodzielne nie stoją przed rzeczownikiem, lecz to rzeczownik, do którego się odnoszą stoi przed nimi. Zastępują połączenie przymiotnika z rzeczownikiem. Np.:This book is mine.Ta książka jest moja.My car, not yours.Mój samochód, nie twój.Our house, not theirs.Nasz dom, nie ich.My parents with hers ...Moi rodzice z jej ...Uwaga: W języku angielskim przed zaimkiem dzierżawczym nie może stać przedimek, zaimek wskazujący czy zaimek no (żaden).Nie można powiedzieć: “this my friend, that his house, those your dogs” itp. W takim przypadku należy użyć przyimka of i samodzielnego zaimka dzierżawczego. Np.:This friend of mine...Ten mój przyjaciel...That house of hisTen jego dom...Those dogs of yours...Te twoje psy...