12Przyimki

Przyimki w języku angielskim mogą sprawiać Polakom dużo problemów, ponieważ ich użycie rzadko pokrywa się z użyciem ich polskich odpowiedników.
about beneath in (front of) since
above beside inside through
across besides into throughout
after between like till
against beyond near to
along but of towards
amid(st) by off under(neath)
among despite on until
around down out of up
at during outside upon
before except over with
behind for past within
below from round without
Uwaga na różnice w użyciu niektórych przyimków. np. między below poniżej i under bezpośrednio pod lub między between pomiędzy dwoma i among wśród - w grupie itp.W języku angielskim duże znaczenie mają wyrażenia przyimkowe, jak np.:according towedług, zgodnie z czymśapart fromoprócz, z wyjątkiem czegośas forodnośnie czegoś, jeśli chodzi o cośbecause ofz powodu czegośbut foroprócz czegośby means ofza pomocą, za pośrednictwem czegośdue toz powodu czegoś, dzięki czemuśin accordance withzgodnie z czymś, według czegośin addition tooprócz czegoś, poza czymśin agreement withw zgodzie, zgodnie z czymśin case ofw przypadku, w razie czegośin consequence ofna skutek, w wyniku czegośin favour ofna korzyść czegośin front ofprzed czymśin spite ofpomimo czegoś, wbrew czemuśinstead ofzamiast czegośin the event ofw przypadku czegośnext toobok czegoś, przy czymśCzasownik frazowy wyróżnia się tym, że jego znaczenie znacznie różni się od znaczenia, jakie ma sam czasownik, np. get along with albo get on with - „mieć” z kimś dobre relacje, put up with - „pogodzić się z” czymś, „znieść” coś, come on - robić postępy, pojawiać się, set in - nadejść itp.Czasowniki frazowe tworzą oddzielny, rozległy dział języka angielskiego i w trakcie nauki warto poświęcić im więcej uwagi.